Blogg

 

Skogshistoriska Sällskapet inbjuder till en intressant exkursion i Brevens bruk tisdagen den 29 maj.

Brevens bruk är idag ett av Sveriges bäst bevarade brukssamhällen och klassat som en kulturhistorisk miljö med riksintresse. Företaget Brevens Bruk AB är idag inriktat på skötseln av egna skogar, jordbruk och fastigheter samt turism.

När Brevens bruk stod klart 1676 försörjdes det med malm från Utö och Bergslagen. Det blomstrade och klarade sig också igenom den ”stora bruksdödens tid” på 1800-talet genom att man satsat på vidareförädling och fått järnvägsförbindelse. Tillverkningen av järn pågick fram till 1933. Verksamheten i gjuteriet fortsatte in på 1980-talet.

Här anordnar Skogshistoriska Sällskapet i år en av sina exkursioner och välkomnar också medlemmarna i Östgöta Skogsmannaklubb.

Tisdagen den 29 maj kl. 10.00 – 16.00. Kaffe serveras från kl. 09.30

Samling: Brukskontoret i centrala Brevens bruk.

Exkursionsledning: Tomas Thuresson, VD Brevens Bruk AB och Rolf Thorén, Skogshistoriska Sällskapet.

Deltagaravgift: Medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet: 200 kronor. Övriga: 300 kronor. Betalning görs på plats, kontant eller swish. Priset inkluderar förmiddagskaffe och lunch.

Anmälan senast måndagen den 21 maj till: Rolf Thorén, 070-241 98 00  E-post: rolf.thoren1@comhem.se

__________________

Midvinterfesten den fredagen den 2 feb

Ett 25-tal medlemmar samlades i Stiftskansliet för att höra Per Olsson berätta om sitt skogsodlingsprojekt i Ghana. Därefter följde middag i Munkkällaren med buffé och traditionella skogsmannavisor. 

Höstexkursionen Fredagen den 22 sep, 2017

Höstexkursionen var tänkt att äga rum i Östergötlands skärgård med besök bl a på Harstena. Den blev dock tyvärr inställd på grund av för få anmälningar. Årsmötet ägde i stället rum på Jan Persson kontor i Linköping. Årsmöteshandlingarna finns under arkivlänken.

PUB-aftonen den 15 juni 2017

Torsdagen den 15:e juni samlades några skogsproffs till en givande afton på puben the Horse & Hound i Linköping.

Skogshistoriska sällskapets ordnar exkursion den 11 maj 2017

Tema: Historiska kartor

Samling vid Adelsnäs Slott i Åtvidaberg

Se skogshistoriska

Midvinterfesten 3 feb 2017

Marja Gustafsson skulle hållit föredrag om skogsbruket i Polen, men det traditionella evenemanget fick ställas in på grund av för få anmälningar. I stället träffades ett femtontal medlemmar i bistro-båten Esperanza för en trevlig kväll med enklare förtäring.

Höstexkursionen 2016
ägde rum fredagen den 23 september med ett 20-tal deltagare. Se särskild flik!
2016-08-13
Den 17 augusti PUB-kväll på The Horse & Hound i Linköping. Endast en handfull deltagare men trevligt umgänge skogsmän emellan och det blir säkert en repris nästa år enligt vår ordförande.
2016-07-31
Dag Kihlblom, f d länsjägmästare i Jönköpings län, avled i juli månad.
2016-04-21
Kjell-Eric Ericsson som var ordförande i klubben 1978-80 avled den 30 jan 2016.
2015-01-10
Påminnelse om medlemsavgiften som är 120 kr för 2015/16. Betalas till klubbens postgirokonto 466719-2 snarast möjligt.

 2014-12-12

Vi  berättar här om en nyligen utkommen bok om skogsgården Tvartorp i norra Östergötland. Den är författad av vår medlem jägmästaren Rolf Sievert och en utförligare beskrivning finns i följande länk till NT.se . Därifrån är även bilden hämtad. Boken kan beskådas och köpas i bland annat länsmuseet i Linköping. Läs mera i Skogshistoriska Tidener nr 2/2015 som kan laddas ner från nätet!