Höstexkursionen

 

 

 

 

 

 

 

Mats Holm, Skogsstyrelsen, beskriver hyggesfritt skogsbruk i tallskog i form av luckhuggning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Gustavsson och Inge Andersson berättar om Skogsstyrelsens skogsgård Skullebo.

Fredagen den 28 sep 2018

Östergötlands Skogsmannaklubb inbjuder till Höstexkursion hos Skogsstyrelsen

Fordom hade Skogsvårdsstyrelsen stora ambitioner och ett tydligt uppdrag kring att lära oss skogsbusar hur en skog ska skötas. Därför skulle det finnas en undervisningsfastighet i varje län, ägd av myndigheten, där försök och aktiviteter kunde bedrivas på ett pedagogiskt sätt. Traditionen och uppdraget kvarstår även idag med kursverksamhet, försök och dessutom driften av ett lönsamt skogsbruk. Vi har därför möjlighet och nöjet att bjuda in till exkursion på Skogsstyrelsens demonstrationsfastighet:

Skullebo

Det är jägmästaren Håkan Gustavsson som de senaste decennierna har lagt mest energi på fastigheten och det är också han som, turligt nog, är vår värd. Ta chansen att besöka en fastighet som kan uppvisa spår av nästan ett sekels olika skogspolitiska och skötselmässiga uppslag.

Samling Skullebo  kl 09.00  (se karta)

–          Presentation och historik.

–          Lövträdshägn

–          Torkskador på plantor.

–          Markberedning, vilken metod fungerar bäst i torka?

–          Lunch

–          Årsmöte

–          Barkborreskador och strategier.

–          Hyggesfritt skogsbruk

Ta gärna med respektive eller någon naturintresserad vän! Kostnaden per person är 180 kr och då ingår såväl mat och fika.

Sätt in pengarna på Postgiro 46 67 19-2

Anmälan, för matplaneringens skull, skall göras senast måndagen den 24:e september till Jan Persson via mailadress jan@haradsmarken.se eller på telefon 070-3314888.

Väl mött önskar Skogsmannaklubbens styrelse!

Jan Persson (ordf), Roland Hultman, Cristofer Wallentin, Tomas Nord och Peter Roland