Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens sammansättning våren 2018

Övre raden Cristofer Wallentin, Roland Hultman och Thomas Nord. Sittande Peter Roland och Jan Persson.

Ordförande Jan Persson, Häradsmarken AB, Tel arb. 013-31 44 46, Mobil 0703-31 48 88

Kassör Tomas Nord, Linköpings Universitet. Tel hem 013-161713

Klubbmästare Cristofer Wallentin, Holmen Skog, Tel hem: 013-44033

Sekreterare Roland Hultman, LRF-konsult. Tel arb:   013 – 377048

vice ordf Peter Roland Holmen Skog, Region Norrköping. 070 260 62 12.

Webbmaster Anders Wellving, Tel. 013-124872 (ej styrelsemedlem)