Hem

 Aktuellt

Se vidare under menyn blogg

Om klubben

Östergötlands Skogsmannaklubb är en sammanslutning mellan i länet och angränsande län bosatta eller verkande personer med högre skoglig utbildning. Därutöver kan den som har motsvarande utbildning eller som har en befattning som normalt kräver en sådan utbildning bli medlem.  Klubben har till ändamål att under enkla kollegiala former inbjuda medlemmar till exkursioner samt föredrag och diskussioner i skogliga och närliggande frågor.

Återkommande arrangemang

Klubben har två-tre årligen återkommande träffar. En midvinterfest bestående av en middag med klubbafton och eventuellt dans ordnas första fredagen eller lördagen i februari. Festen inleds med ett föredrag på ett skogligt tema av en gästföreläsare. Festen äger rum i Linköping.

En höstexkursion arrangeras i början av september (vanligtvis den första fredagen). Programmet pågår hela dagen och brukar innehålla ett varierande utbud av skogliga och ofta kulturella teman. Olika delar av länet besöks.

Övriga aktiviteter

Under sommarhalvåret brukar ett tillfälle för “nätverkande” arrangeras. På senare år har det varit en PUB-kväll någonstans i Linköping.