Tidigare exkursioner

Förteckning över exkursioner och exkkursionsvärdar

1946           Holmens Bruk

1947           Sonstorp

1948           Linköpings stads skogar

1949           Gränsnäs, Börrum

1951           Ombergs revir

1952           Riddarhuset

1953           Fiskeby

1954           Boxholm

1955           Baroniet

1956           Eksjö revir, Österbymo

1958           Inställd

1959           Boo egendom

1960           Sonstorps bruk

1961           Skullebo, Västerby (Skogsvårdsstyrelsen)

1962           Valkebo samt kronopark Tuna (Östgöta Häradsallmänningar, Domänverket)

1963           Boxholmstrakten (Boxholms AB)

1964           Åtvidaberg (Baroniet Adelswärd)

1965           Föllingsö (Riddarhuset)

1966           Omberg, Vadstena (Domänverket )

1967           Rodga (Holmens Bruk)

1968           Forssjö Bruk, Katrineholm (Schartau)

1969           Kisa, Kindasågen (Södra skogsägarna)

1970           Fiskeby AB

1971           Jönåker och Oppunda häradsallm, AB Skogsteknik

1972           Skogsvårdsstyrelsen

1973           Stiftets skogar

1974           Skogssällskapet Katrineholm

1975           Hudda skogar, Kisa  (Ulf Ribers)

1976           Domänverket Visingsö

1977           Kolmårdens häradsallmänning

1978           Holmens Bruk

1979           Söderhults gård (Skärby, Schartau)

1980           Västra Östrgötlands häradsallmänningar

1981           Fiskeby AB

1982           Södra Skogsägarna

1983           Norra Freberga vid Vättern (Ulf Ribers)

1984           Bjärka Säby

!985            Domänverket, Linköpingsrevir och Domän Grus AB

1986           Åkerbo häradsallm, Rejmyre kronopark (avslutning i Elgsjögården)

1987           Skärgården, Arkösund (Södra Skogsägarna och Skogsvårdsstyrelsen)

1988           Baroniet Åtvidaberg

1989           Selesjö (Skogssällskapet Katrineholm)

1990           Tisenhults säteri (De Verdier)

1991           Stiftets Skogar, Yxnerum

1992           Sonstorp, Finspång

1993           Ydrefors

1994           Boxholms skogar, Spakarps gård

1995           Föllingsö Kisa (Riddarhuset, Sydved)

1996           Kolmården Elgsjögården (Holmen Skog)

1997           Svensbo och Skullebo försöksgård (Skogsvårdsstyrelsen )

1998           Aggarps gård

1999           Stjärnorp (Linköpings Skogstjänst)

2000           Kisa och Hamra gård (Södra Skogsägarna)

2001           Braviken, Mogetorp (Holmen Skog, Svenska Skogsplantor, Södra Skog)

2002           Viresjö, Åtvidaberg (BaroWood)

2003           Åsens by kulturreservat  m m (Stiftets skogar)

2004           Rejmyre (Holmen skog)

2005           Aspa bruk, Harge uddar (samarrangemang med Örebro Läns Skogsmän)

2006           Linköpingstrakten och Bjärka Säby (Skogsvårdsstyrelsen)

2007           Skogsenergi i Norrköping-Kolmården (Skogstjänst, Holmen Skog, Stiftets skogar)

2008           Omberg (Sveskog) och UrNatur i Ödeshög (Håkan Strotz)

2009           Norrköping-Elgsjögården (Holmen Skog, Häradsmarken AB)

2010           Malexander (Boxholms skogar AB)

2011           Vimmerby, Rimforsa (Södra Skog)

2012           Trehörna, Rök (Häradsmarken AB)

2013           Braviken (Holmen Skog)

2014           Yxnerum, Björsäter (Kyrkans egendomsförvaltning)

2015           Visingsö. Olle Wengelin (Skogssällskapet)