Blogg

På grund av för få anmälda har styrelsen beslutat ställa in årets Midvinterfest. Detta har hänt förr och Skogsmannaklubben kommer inte att upphöra för det, utan vi kommer med nya idéer till aktiviteter vid ett senare tillfälle.