Blogg

Här kommer ett livstecken från Skogsmannaklubben.

Sent omsider finns protokoll m.m. från årsmötet publicerade på hemsidan.

Vi i styrelsen har beslutat att vi inte tar ut någon årsavgift för 2021. Vi har en god kassa och våra utgifter består endast i administrativa avgifter. De som redan har betalat in årsavgiften får ha den till godo till nästa år.

Då pandemisituationen förhoppningsvis börjar ljusna mot sommaren har vi för avsikt att genomföra årsmöte och höstexkursion som traditionen bjuder. Datum för detta blir fredag den 24 september. Vi återkommer vi efter sommaren med en inbjudan.