Höstexkursionen

Inbjudan till Höstexkursion i Hällestads bergslag

Fredagen den 20 sep, 2019

I skogarna söder om Hällestad har det bedrivits järnhantering ända sedan tidig medeltid. I likhet med det mer kända ”Bergslagen”, beläget i Västmanland och södra Dalarna, samarbetade bönderna här under medeltiden med att bedriva bergsbruk. Vi kommer att samlas vid gruvstugan och höra Jan-Erik Karlstöm berätta historien om Hällestads bergslag och presentera vad som framkommit i sin forskning i ämnet. Runt gruvstugan finns en iordninggjord led som vi tar oss runt längs.

Skogarna runt gruvstugan ägs och förvaltas av Holmen Skog. Därför kommer vi under dagen även få lyssna på anställda från Holmen Skog hur dagens naturvårdsplanering fungerar och hur vårens och sommarens granbarkborrebekämpning har gått till. Dagen bjuder även på en gästföreläsning av skoglig forskare (hemligt).

Samling Gruvstugan, Hällestad kl 09.00

  • Ankomstfika och incheckning
  • Presentation och rundvandring gruvstugan
  • Årsmöte
  • Lunch
  • Gästföreläsning
  • Naturvårdsplanering i praktiken
  • Barkborrebekämpning

Ta gärna med respektive eller någon naturintresserad vän! Kostnaden per person är 180 kr och då ingår såväl mat och fika.

Sätt in pengarna på Postgiro 46 67 19-2

Anmälan, för matplaneringens skull, skall göras senast måndagen den 16:e september till Peter Roland via mailadress peter.roland@holmens.com eller på telefon 0702-606212.

Väl mött önskar Skogsmannaklubbens styrelse!

Peter Roland (ordf), Roland Hultman, Cristofer Wallentin, och Kristofer Vestergaard

Vägbeskrivning till Gruvstugan

Om du kommer norrifrån sväng av i Hällestad och kör söderut mot Ljungsbro. Om du kommer söderifrån, sväng av mot Hällestad i Ljungsbro. Parkering ligger 200 m norr om gruvstugan.