Höstexkursionen

Höstexkursion till Omberg  fredagen den 30 sep, 2022

Årets exkursion kommer att ske på Omberg och ha temat Kombinerade mål av skogen. Vi träffar representanter från Sveaskog som berättar och visar bl.a. hur återställningsarbete från granskog till lövdominerade bestånd går till. På Omberg får vi även se några av de försök som anlades för över hundra år sedan med bl.a. silvergran.

Samling Stocklycke (stora besöksparkeringen) kl. 09.30

  • Ankomstfika och incheckning
  • Sveaskog har ordet
  • Fältbesök av försöksytor och återställningsarbete
  • Lunch
  • Årsmöte

Ta gärna med respektive eller någon naturintresserad vän! Kostnaden per person är 0 kr. Var och en står för lunchkostnad.

Anmälan, för matplaneringens skull, skall göras senast måndagen den 26:e september till Peter Roland via mailadress peter.roland@geminor.se eller på telefon 070-348 01 05.

Väl mött önskar Skogsmannaklubbens styrelse!

Peter Roland (ordf), David Mörnsjö, Cristofer Wallentin, och Kristofer Vestergaard