Kontakt

Styrelsen 2019

Peter Roland                                ordförande Holmen Skog, Region Norrköping. 070 260 62 12

Cristofer Wallentin                    klubbmästare Holmen Skog, Tel hem: 013-44033

Roland Hultman                          sekreterare LRF-konsult. Tel arb:   013 – 377048

Kristofer Vestergaard               kassör Produktionsledare Holmen Skog  072 4538454

Anders Wellving                       webbansvarig Tel. 013-124872 (ej styrelsemedlem)

Styrelsens sammansättning 2018

Övre raden Cristofer Wallentin, Roland Hultman och Thomas Nord. Sittande Peter Roland och Jan Persson.

Ordförande Jan Persson

Kassör Tomas Nord

Klubbmästare Cristofer Wallentin

Sekreterare Roland Hultman

vice ordf Peter Roland