Kontakt

Styrelsen 2019

Peter Roland                                ordförande Holmen Skog, Region Norrköping. 070 260 62 12

Cristofer Wallentin                    klubbmästare Holmen Skog, Tel hem: 013-44033

Roland Hultman                          sekreterare LRF-konsult. Tel arb:   013 – 377048

Kristofer Vestergaard               kassör Produktionsledare Holmen Skog  072 4538454

Anders Wellving                       webbansvarig 013-124872 (ingår ej i styrelsen)