Medlemsskap

Vem kan bli medlem?

Klubbens medlemmar bestod ursprungligen av jägmastare och forstmästare. Efter en stadgeändring 1998 är föreningen öppen för “i länet samt angränsande län bosatta eller verkande personer med högre skoglig utbildning”.  Dessutom kan den som har motsvarande utbildning eller en befattning som normalt kräver en sådan utbildning bli medlem.

Medlemskap erhålls genom att man väljs in i klubben vid ett årsmöte. Detta äger rum i samband med höstexkursionen den första fredagen i september. Via ett ”medlemskap på prov” kan man delta i klubbens aktiviteter innan man blivit invald.

Medlemsavgift

Avgiften är 120 kr från och med verksamhetsåret 2011/12. Betalas till klubbens postgiro  46 67 19-2

Klubben har f n cirka 70 medlemmar.

Medlemsförteckningen finns under menyn Arkiv. Listan är lösenordsskyddad och lösenordet har skickats till medlemmarna i ett separat mail. Skicka en förfrågan till Anders Wellving om du glömt lösenordet.