Midvinterfesten

2020 års Midvinterfest ställdes in på grund av för få anmälningar.